Usługi

 • Kompleksową obsługę oprogramowania Novum Bank Enterprise NOE
  • instalacja, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania,
  • konfiguracja i przygotowanie sprawozdawczości obowiązkowej,
  • parametryzacja i wdrożenie ryzyk obsługiwanych w systemie Novum Bank Enterprise NOE,
  • stały nadzór, bieżącą obsługę i konserwację oprogramowania oraz baz danych systemu Novum Bank Enterprise NOE,
 • Kompleksową obsługę oprogramowania Novum Bank EOD
  • instalacja, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania,
  • konfiguracja i przygotowanie procesów dedykowanych dla klienta,
  • stały nadzór, bieżącą obsługę i konserwację oprogramowania oraz baz danych systemu Novum Bank EOD,
 • Szkolenia
  • Szkolenia dla pracowników banku z zakresu wykorzystania systemu NBE NOE w bieżącej pracy,
  • Szkolenia dla pracowników banku z zakresu wykorzystania systemu NOVUM EOD w bieżącej pracy,
 • dobór, sprzedaż i konfigurację serwerów i macierzy,
 • projektowanie, montaż i zarządzanie sieciami komputerowymi,
 • zestawianie i konfigurację łączy telekomunikacyjnych,
 • szkolenia z zakresu oprogramowania bankowego,
 • opiekę informatyczną,
 • dostarczamy sprzęt komputerowy i teleinformatyczny, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie biurowe i domowe,
 • Kompleksowa obsługa instytucji obowiązanych z zakresu przeciwdziałania praniu.